• Bảo hành 24 tháng cho thân máy

•  Bóng đèn:

+ DLP: 9 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước

+ LCD: 6 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước